През есента на 1961 година в нова и модерна сграда започва своя летопис Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров” с директор Злати Георгиев.
Същностни черти на новосформирания учителски колектив са новаторството, творчеството и отговорността.
Училището има утвърдени традиции в обучението и възпитанието на деца от различни етноси. В годините се развиват и утвърждават разнообразни форми на извънкласни дейности. Те са насочени главно към усвояване на българския език, традициите и спорта. Многократно учениците са достигали до призови места в спортни изяви и конкурси за рисунки и поетично творчество. 

    През 2012 г. по проект спечелен от Община Нови пазар бе извършен цялостен вътрешен и външен ремонт на ссградата на училището. Учебната 2012/2013 година започна с изцяло обновени класни стаи . Към момента в училището се обучават 300 деца  в 14 паралелки и една подготвителна група.В училището има сформирани 10 полуинтернатни групи. Колективът се състои от 34 учители и възпитатели.
   Традиционни са празниците на училището, свързани с българския и ромския фолклор. С национални награди е детската театрална група. От две години в училището има музикални инструменти, спечелени чрез програма, и учениците се радват на изпълнения на групата за популярна музика. Компютърният кабинет е място за обучение и развлечение на подрастващите.