2011-2014
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ГР. НОВИ ПАЗАР
"Дайте шанс на таланта ни"  2011-2012г.
2011-2014
2012-2014